Under-

   visning

Undervisningsforløb: Skoven

Oplevelsestur og dyrespor

Skoven skifter med årstiderne. Om foråret kan vi se på blomster, knopper, dyregnav, insekter og dyrespor.

Efteråret byder på svampe, løvfald, bær og nødder. Om vinteren ser vi på dyrespor, samt snakker om, hvordan dyrene klarer vinteren. Gennem lege og aktiviteter ser vi, hvordan dyrene er tilpasset et liv i naturen, hvordan de undgår deres fjender og hvordan de finder føde.

Tid: Hele året.
Sted: Skoven ved naturskolen, Køge Ås eller en skov i jeres skoles nærhed.

Undervisningsforløb: Skoven

Vild mad: Spiselig natur og mad over bålet

Mange vilde planter i naturen er spiselige. Vi indsamler årstidens planter og frugter og tilbereder dem over bålet. Vi kan bage brød efter vi har malet mel, kærne smør og fremstille ost. Det er også muligt at stege fisk eller kød. Vi fortæller nogle af de spændende historier, der er knyttet til planterne og træerne.

Tid: Sommerhalvåret.
Sted: Ved naturskolen eller Køge Ås.

Undervisningsforløb: Skoven

Er foråret kommet?

Noget af det bedste ved at tage ud i naturen om foråret er oplevelsen af, at naturen vågner efter den lange vintersøvn. I jagten efter forårsbebudere vil vi undersøge blomster, træer, fugle, insekter og svampe. Hvilke træer springer ud først? Er gransangeren kommet? Er følfod og vorterod sprunget ud?

Tid: Marts, april og maj.
Sted: Skov.

Undervisningsforløb: Skoven

Nissetur og julestue

Alle børn kender nisserne. Der imidlertid flere slags nisser og vi er så heldige, at der lever skovnisser i skoven ved Køge. Sammen går vi på opdagelse i skoven og bliver klogere på nissernes liv i skoven. Vidste du f.eks., at nissebørnene går med ble til de er tolv år gamle og de bor hjemme til de er 100 år gamle. Denne tur kan kombineres med juleværkstedet.

Tid: November og december.
Sted: Skov.

Undervisningsforløb: Skoven

Skovhuggertur

På turen gennem skoven hører vi om skoven som arbejdsplads. Vi undersøger forskellige træer, måler deres højde og alder, samt snakker om anvendelsen af de forskellige træsorter. Efter en instruktion i sikkerhed og teknik fælder eleverne mindre træer. Træet kan evt. benyttes til grøn sløjd på naturskolen eller egen skole.

Tid: Vinterhalvåret
Sted: Skoven ved naturskolen.

Undervisningsforløb: Sø og å

Undersøgelse af et vandhul

Vandhullets dyr og deres specielle tilpasning til livet i vandet er spændende at undersøge. Ved hjælp af net, lupper, akvarier og håndbøger undersøger vi dyrene og snakker om deres adfærd og de fødekæder, de indgår i. Naturskolen medbringer alt udstyr. I sensommeren gror vandhullerne til og kan være vanskelige at komme til..

Tid: Fra april til oktober.
Sted: Vandhul på Køge Ås, tæt ved Grundtvigs Grav.

Undervisningsforløb: Sø og å

Undersøgelse af Køge Å

Åens dyre- og planteliv undersøgers af eleverne. De indsamlede dyr siger noget om vandkvaliteten (Makro-index-metoden). Eleverne undersøger også de fysiske forhold i og ved vandløbet: dybde, profil, strømhastighed, omgivelser m.m.

Tid: Fra april måned til oktober måned.
Sted: Åen vest for Gl. Køgegård.

Undervisningsforløb:
Strand, hav og Kridttiden

Undersøgelse af Revlen

Ølsemagle Revle er et spændende sted med et varieret plante- og dyreliv. Med net fanger vi vandinsekter og småfisk i lagunen indenfor revlen. Vi undersøger fangsten og snakker om de livsbetingelser, der er for dyr og planter. Det er også muligt at undersøg opskyl på stranden. Afhængig af årstid og vejr er der også et rigt fugleliv at iagttage. Området har ændret sig voldsomt gennem de sidste 100 år. Det ses bl.a. i den meget fremskredne kystlinie.

Tid: April til oktober.
Sted: Ølsemagle Revle ved Rensningsanlægget, Københavnsvej.

Undervisningsforløb:
Strand, hav og Kridttiden

Strand og strandsten

På stranden ved Tryggevælde Å finder vi spændende strandsten. Vi snakker om, hvordan de er endt her og prøver at inddele dem efter farver og mønstre. Vi berører emner som istid, ledeblokke, landskabsdannelse, ressourcer m.m.

Tid: April til oktober.
Sted: Slusen ved Tryggevælde Å’s udmunding i Køge bugt.

Undervisningsforløb:
Strand, hav og Kridttiden

Karlstrup Kalkbrud og forsteninger

Karlstrup Kalkgrav er et usædvanligt naturområde. På en vandretur rundt i det gamle kalkbrud hører vi om kalkens dannelse og anvendelse, vandet i kalkgraven, dinosaurernes uddøen samt plante- og dyrelivet i dette specielle område. Sidst på turen prøver vi at finde 65 millioner år gamle forsteninger.

Tid: Hele året.
Sted: Karlstrup Kalkgrav nord for Solrød Station.

Undervisningsforløb: teambuilding

UNO-ture

UNO står for udfordring, natur og oplevelse. En UNO-tur er en 3-4 lang tur, hvor eleverne i grupper og efter kort bevæger sig rundt i skoven. Her møder de en række udfordringer, der alle kræver, at de samarbejder om løsningen. De medfølgende lærere/pædagoger/forældre følger grupperne på afstand og får mulighed for at se helt nye sider hos deres elever. I nogle tilfælde står lærerne på en post.

Turen er bygget op omkring en ”røverhistorie”, der også tilfører spænding til forløbet. Mulighed for at slutte forløbet med bål og medbragte pølser o.a.

Tid: Hele året.
Sted: Skoven ved naturskolen.

Målgruppe: Fra 1.-9. klassetrin. Turen afpasses efter klassetrin. Inden turen aftaler vi omkring det praktiske. Bl.a. fremsendes drejebog og kort. Klassen skal være inddelt i grupper á 5-7 elever på forhånd.

Undervisnings-forløb: Friluftsliv

Friluftsliv

Oplev naturen på ”primitiv” vis. Klassen kan overnatte i shelter, telte eller i bivuak, lave mad over bål og klare jer selv under åben himmel. Oplæg om båltænding, ”overlevelse” m.m. Evt. også basal førstehjælp.

En overnatning kan kombineres med en eller flere af naturskolens øvrige tilbud.

Tid: Sommerhalvåret.
Evt. fredag – lørdag med forældre.
Sted: Ved naturskolen i Åshøj.
Evt. et andet sted efter aftale.

Undervisningsforløb: dansk og matematik

Undervisningsforløb: Dansk

Danskundervisning:
Mio min Mio (Astrid Lindgren)

Der er flere muligheder for at koble danskundervisningen med naturskolens aktiviteter. Arbejder klassen med Astrid Lindgrens ”Min min Mio” gennemarbejder vi bogen ved at afprøve dele af bogens handling. Vi Grutter korn og bager ”brødet, der mætter alle” og smeder ”sværdet, der kan skære i sten. I alt 8 – 10 aktiviteter fra handlingen.

Sted: Naturskolen.

Målgruppe: Primært mellemtrinnet.

Undervisningsforløb: matematik

Skovens matematik – matematikken i skoven.

Efter at have arbejdet med elevernes personlige kropsmåleenheder (tomme, fod, m.m.) går vi til skoven. Her arbejder klassen i grupper med hver deres træ.
De gætter på træets alder og højde. Gennemsnit beregnes. Højden beregnes ved hjælp af forskellige metoder. Endelig fældes træet og eleverne måler den præcise alder og højde. Lege kan inddrages..

Tid:Hele året.
Sted: Skoven ved naturskolen.
Målgruppe: Primært mellemtrinnet

Undervisningsforløb: geografi og biologi

Undervisnings-forløb: Geografi

”Geografi er noget vi gør”.

Mulighederne er mange: Byudvikling, geologi, istidslandskaber, landbrug. Det valgte emne afvikles efter aftale med læreren.

 

Tid: Hele året
Sted: Efter aftale

Undervisnings-forløb:
Biologi

Darwin og evolution

Efter et oplæg om Darwin og evolution arbejder eleverne i grupper med undersøgelse af centrale begreber/ emner som tilpasning, dyrelivets stamtræ m.m.

Tid: Hele året
Sted: Naturskolen

Undervisningsforløb: historie

Undervisningsforløb: Historie

Byvandring i Køge

På en byvandring rundt i Køge kommer vi gennem mere end 700 års historie: Hvorfor valgte kongen at lægge en by her i 1270érne? Hvorfor har Køge Danmarks største torv? Hvad er Køge Huskors. Hvorfor står der en statue af Fr. VII på torvet?

Tid: Hele året.
Sted: Køge By

Undervisningsforløb: historie

Oldtid, vikingetid og middelalder

Prøv dagligdagen i f.eks. middelalderen. Vi slår reb, støber tinamuletter, skyder med bue og pil, smager på middelaldermad, snitter træredskaber, ser prøver på middelaldertøj, laver måske smykker m.m. Dagen indledes med et oplæg og en gennemgang af de valgte aktiviteter.

Tid: Hele året.
Sted: Naturskolen

Undervisningsforløb: historie

Samer, inuitter og indianere.

De tre folkeslag har mange fællestræk. Fælles er udnyttelsen af naturressourcerne.

Emnet planlægges efter aftale med læreren.

Tid: Hele året 
Sted: Naturskolen

Undervisnings-forløb: grøn sløjd og håndværk

Grøn sløjd

I grøn sløjd arbejder vi med frisk træ – der er mulighed for, at eleverne selv har fældet det. Vi har forskelligt værktøj, snittebænke samt masser af inspirationsmateriale.

Tid: Hele året
Sted: Naturskolen