Under-

   visning

Undervisningsforløb: Skoven

Vild mad: Spiselig natur og mad over bålet

Mange vilde planter i naturen er spiselige. Vi indsamler årstidens planter og frugter og tilbereder dem over bålet. Vi kan bage brød efter vi har malet mel. Det er også muligt at stege medbragte grøntsager, fisk eller kød. Vi fortæller nogle af de spændende historier, der er knyttet til planterne og træerne.

Tid: Sommerhalvåret.
Sted: Ved naturskolen.

Undervisningsforløb: Skoven

Er foråret kommet?

Noget af det bedste ved at tage ud i naturen om foråret er oplevelsen af, at naturen vågner efter den lange vintersøvn. I jagten efter forårsbebudere vil vi undersøge blomster, træer, fugle, insekter og svampe. Hvilke træer springer ud først? Er gransangeren kommet? Er følfod og vorterod sprunget ud?

Tid: Marts, april og maj.
Sted: Hele kommunen.

Undervisningsforløb: Skoven

Oplevelsestur og dyrespor

Skoven skifter med årstiderne. Om foråret kan vi se på blomster, træernes knopper, insekter og dyrespor.

Efteråret byder på svampe, løvfald, bær og nødder. Om vinteren ser vi på dyrespor, samt snakker om, hvordan dyrene klarer vinteren. Gennem lege og aktiviteter oplever vi, hvordan dyrene er tilpasset et liv i naturen, hvordan de undgår deres fjender og hvordan de finder føde.

Tid: Hele året.
Sted: Skoven ved naturskolen, Køge Ås eller en skov i jeres skoles nærhed.

Undervisningsforløb: Sø og å

Vand og verdensmål

Åens dyre- og planteliv undersøgers af eleverne. De indsamlede dyr siger noget om vandkvaliteten (Makro-index-metoden). Eleverne undersøger også de fysiske forhold i og ved vandløbet. Kan med fordel kombineres med at eleverne forinden har undersøgt forskellige dyrs tilpasninger til livet i vand.

Tid: Fra april til oktober.
Sted: Åen vest for Gl. Køgegård eller vandhul ved Grundtvigs grav.

Undervisningsforløb:
Strand, hav og Kridttiden

Strand og strandsten

På stranden ved Tryggevælde Å finder vi spændende strandsten. Vi snakker om, hvordan de er endt her og prøver at inddele dem efter farver og mønstre. Vi berører emner som istid, ledeblokke, landskabsdannelse, ressourcer m.m.

Tid: Hele året.
Sted: Slusen ved Tryggevælde Å’s udmunding i Køge bugt.

Undervisningsforløb:
Strand, hav og Kridttiden

Kalkbrud og forsteninger

Karlstrup Kalkgrav er et usædvanligt naturområde og Faxe Kalkbrud er det næststørste menneskeskabte hul på kloden. På en vandretur rundt i kalkbruddet taler vi om kalkens dannelse og anvendelse, vandet i kalkgraven og plante- og dyrelivet i dette specielle område. Sidst på turen prøver vi at finde over 65 millioner år gamle forsteninger.

Tid: Hele året.
Sted: Karlstrup Kalkgrav nord for Solrød Station, eller Faxe Kalkbrud.

Undervisningsforløb: teambuilding

UNO-ture

UNO står for udfordring, natur og oplevelse. En UNO-tur er en 1,5-4 timers lang tur, hvor eleverne i grupper og efter kort bevæger sig rundt i skoven. Her møder de en række udfordringer, der alle kræver, at de samarbejder om løsningen. De medfølgende lærere/pædagoger/forældre får ansvar for enkelte poster og får mulighed for at se helt nye sider hos deres elever.

Turen er bygget op omkring en ”røverhistorie”, så det hjælper med en god fantasi. Der er mulighed for at slutte forløbet med bål og medbragte pølser o.a.

Tid: Hele året.
Sted: Skoven ved naturskolen.

Målgruppe: Fra 1.-9. klassetrin. Turen afpasses efter klassetrin. Inden turen aftaler vi omkring det praktiske. Bl.a. fremsendes drejebog og kort. Klassen skal inddeles i grupper á 4 elever. De yngste klassetrin skal have en lærer med til hver gruppe.

Undervisnings-forløb: Friluftsliv

Friluftsliv

Oplev naturen på ”primitiv” vis. Klassen kan overnatte i shelter, telte eller i bivuak, lave mad over bål og klare jer selv under åben himmel. Aktiviteter med båltænding, vild mad m.m. kan forestås af naturvejlederen.

En overnatning kan kombineres med et eller flere af naturskolens øvrige tilbud.

Tid: Hele året.
Evt. fredag – lørdag med forældre.
Sted: Ved naturskolen i Åshøj eller andetsteds, efter aftale.